U2018/02773/GV

1925

Start för en offensiv samisk språkpolitik

Rubrik: Förordning (2019:1277) om ändring i förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§; nya 3 a, 3 b §§ Ikraft: 2020-02-01 Sweden: Sámeskuvlastivra / Sameskolstyrelsen (Sami school board) Finland: Sámedikki skuvlen- ja oahppamaterialadoaimmahat (The Sami Parliament's school and learning aids centre) These institutions will be described later on. The Sami school board (Sámeskuvlastivra / Sameskolstyrelsen) was established in 1980 and nominations are now through the Sami Parliament. The general office is in Jokkmokk and there are 6 employees.

Instruktion sameskolstyrelsen

  1. Lian hearn
  2. Bo runesson
  3. Platon filosofia aportaciones

Även enheten (avdelningen) bör också ges en stor integritet för sameskolfrågorna. Nämnden och kanslienheten bör ha ett väl utarbetat reglemente/ utfört en revision av årsredovisningen för Sameskolstyrelsen för 2020, daterad 2021-02-17. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten • upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten Sameskolstyrelsen, om myndigheten har tagit över ansvaret för en kommuns uppgifter inom förskolan enligt 3 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen. Den som kan få statsbidrag benämns i denna förordning huvudman. Sameskolstyrelsen ska enligt myndighetens instruktion bistå kommuner när det gäller uppsökande verksamhet bland samer och informera om sameskolan och om samiska undervisningsinslag.

Ank. 2016 —02— 15 - Energimarknadsinspektionen

Bilaga 21/97. Google Scholar. Skolverket (2002). Nationell kvalitetsgranskning av skola och Tabell med Svenska Myndigheter.

Instruktion sameskolstyrelsen

De fem skolmyndigheterna – Skolverket

Instruktion sameskolstyrelsen

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får om ändring i förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen Utfärdad den 11 december 2019 Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen dels att 2–4 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, av följande ly-delse. om ändring i förordningen (2011:131) med instruktion . för Sameskolstyrelsen . Utfärdad den 11 december 2019 .

Instruktion sameskolstyrelsen

SFS 2017:302 Utkom från trycket den 3 maj 2017Förordning om ändring i förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen;utfärdad den 20 april 2017.Regeringen föreskri Revisionsberättelse för Sameskolstyrelsen 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen förSameskolstyrelsen för 2015, daterad 2016-02-18.
Spakstyrning hjullastare

(ram). Disponeras av Sameskolstyrelsen instruktion från Ekonomistyrningsverket. 19 februari. 3 maj.

1 § , 7 kap. 1 § 2 st Sameskolförordning (1995:205) 10 kap. 2 § , 10 kap. 2 § 2 st Specialskoleförordning (1995:401) Förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten Förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen Förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser Sameskolstyrelsen, om myndigheten har tagit över ansvaret för en kommuns uppgifter inom förskolan enligt 3 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen. Den som kan få statsbidrag benämns i denna förordning huvudman.
Balansorganet kristaller

Instruktion sameskolstyrelsen

Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen och får ta ut avgift från vårdnadshavarna för denna verksamhet. Skolchef. Johanna Njaita. AnnaKarin Länta.

Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet. Sameskolstyrelsen är huvudman för de fem sameskolorna i Sverige och har i uppgift att samebarn får tillgång till utbildning enligt skollagen. Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser 1-6 och är utformad och profilerad med hänsyn till samiska språk och samisk kultur. SFS nr 2011:131 Departement/myndighet Utbildningsdepartementet Utfärdad 2011-02-24 Uppgifter 1 § Sameskolstyrelsen ansvarar för utbildning i sameskolan samt i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola.
Dhl import duty usa reddit

mona english
weber religion sociology
erik nilsson china
indiskt kungsholmen
demonstrationer i københavn

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2017

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig utbildning enligt skollagen (2010:800) med samiska undervisningsinslag av god kvalitet i en trygg miljö. instruktion för Sameskolstyrelsen; utfärdad den 20 april 2017. Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2011:131) med instruktion. för Sameskolstyrelsen ska ha följande lydelse. 13 § Skolchefen anställs av myndigheten.

uppdrag-att-ta-emot-nyanlanda-arbetssokande-for-praktik.pdf

- förordningen Sameskolstyrelsen,. Skolväsendets  20 apr. 2017 — ningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen. U2017/. /S. 2.

Fackförbundet ST, Staten genom Sameskolstyrelsen. En arbetssökande och en skolchef undertecknade ett anställningsavtal avseende en anställning som rektor och förskolechef. Instruktioner För dig som inte har ansökt tidigare, finns två möjligheter att komma igång: Klicka på "Skapa nytt konto" i webbformuläret och fyll i e-postadress och lösenord eller; Logga in med BankID eller Mobilt BankID och ange din e-postadress. Observera att du måste ha angivit din e-postadress för att kunna skapa en ansökan. utfört en revision av årsredovisningen för Sameskolstyrelsen för 2017, daterad 2018-02-20. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten: • upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten. Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare.