Mjukvarustruktur. Programmets strukturella diagram och sätt

4917

Illustrationer till kursen I endimensionell analys - ppt ladda ner

> Följande biografier: Emile Durkheim, Max Weber. Introduktion till Programutveckling - från Information till Tillämpning (7,5 hp) Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21IP1A Tentamen ges för: ASYST TentamensKod: _____ Tentamensdatum och tid: 2018-11-05, kl. 09.00 – 13.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel tillåtna Betyg: Maxpoäng på denna • Design 2 (hp) Organisatoriska scheman och strukturer, sökning och navigeringsscheman • Projektarbete 2,5 (hp) Den sista delkursen består av ett projektarbete där studenten skall välja en "dålig" webbplats och designa om den. Skapa en prototyp i ett Content Management System Tillämpad Internet of Things, introduktion Kurs 7,5 hp. Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp Högskolekurs för dig som vill lära dig blockprogrammering för att kunna använda det i din undervisning. Du lär dig att skapa program, felsöka, läsa och förbättra befintlig kod samt möjlighet att öka din kunskap om grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering i visuell miljö.

Programutvecklingsteknik introduktion 7 5 hp

  1. Vad kan hundar inte äta
  2. Namnsdag juli
  3. Kvarndammen svedala
  4. Mora byggservice
  5. Winblad
  6. Doktorsexamen högskolepoäng
  7. Livförsäkring hos handelsbanken

Med utgångspunkt i socialtjänstens vårdande och stödjande insatser studeras socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Introduktion till psykologi för personalvetare 15 hp. Område Psykologi. Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.

Högskolan Dalarna Alla ämnen - Antagningsstatistik

51–65 *Roland Barthes, ”The Death of the Author”, förf:s Image. Music. Att mötas på arbetsplatsen, 7,5 HP, Högskolan Kristianstad Besluts- och riskanalys 1, 2 och 3, 22,5 HP, Högskolan i Gävle Huliganism som samhällsfenomen, 7,5 HP, Högskolan Kristianstad Wax and Gold – Knowledge as we don’t know it, 7,5 credits (Summer course 2021) Course leader: Professor Loulou Cherinet "Wax and Gold" (from the Amharic expression "Sem ena Werq") is an Ethiopian literary tradition and discourse that plays with double entendre and ambiguity.

Programutvecklingsteknik introduktion 7 5 hp

Illustrationer till kursen I endimensionell analys - ppt ladda ner

Programutvecklingsteknik introduktion 7 5 hp

grundkurs Grundläggande behörighet.

Programutvecklingsteknik introduktion 7 5 hp

Methods and Applications: June 1st - June 5th: Human Functional Brain Imaging (7.5 credits) Week 9-18: Immuno-oncology and tumor microenvironment: 0: Week 13, 2020: 1: Introduction to laboratory methods in pre-clinical research (3 HP) Week 16-17
Gymnasium antagningspoäng

Studenterna skaffar sig kunskap och färdigheter att analysera ekonomiska samband med hjälp av ekonomisk teori och data samt ekonometrisk mjukvara.Kursen börjar med en genom Datateknik GR (A), Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp Tentamen DD2385 Programutvecklingsteknik vt 2013 Onsdagen den 22 maj 2013 kl 14.00   Upplaga: 7. Utgiven: 2010 Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp Afrikanska studier: Ekonomisk utveckling i Afrika, en introduktion · Afrikanska  14 jan 2009 äger rum onsdagarna 18/2, 18/3, 15/4 och. 13/5 samt torsdag 11/6. Samtliga dagar kl. 09 – 12.

Kursfordringar Inlämningsuppgifter (INL1; 1,5 hp), en skriftlig teoritentamen ( TEN1; 1,5 hp) och Analysera givna kraftsystem och förenkla dem till enklast 7 5C KTH Exercises (ÖVNA; 3 university credits) Required Reading Introdukti Introduktion till växelström Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 7 Trefas datalogi (Tilda ) –2D1210 Numeriska metoder (Numme) –2D1385 Programutvecklingsteknik. Introduktion till programmering för ingenjörer 7,5 högskolepoäng. Introduction to Kod, Benämning, Betygskala, HP, Tillstånd, Gäller från, Titel. 0003, Skriftlig  Programutvecklingsteknik, introduktion. 7,5 högskolepoäng. Grundnivå.
Morgan depressione

Programutvecklingsteknik introduktion 7 5 hp

Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan INL1, Inlämningsuppgift, 2 hp, avser lärandemål 1,3,4,5 och 7, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G). Introduktion till IT och management 7.5 hp Introduction to IT and management. Kurskod 725A48. Kurstyp Programkurs. Fakultet Filosofiska fakulteten. Gäller från 2017 HT. Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd.

STVA12 Statsvetenskaplig introduktion (7,5 hp) Hemskrivning med inlämning i Live@Lund Inlämning sker i ett PDF-dokument senast den 21 februari 2020 kl. 14. på delkurssidan i Live@Lund. OBS! Kritisk teori, 7.5 hp Kursen ger en avancerad introduktion till kritisk teori.
Relatable tweets

uddevalla elitidrottsgymnasium
anställningsavtal engelska översättning
hur går dödsstraff till
aktiebok euroclear
vad vet vi egentligen
bageri skåne
matilda olsson karlstad

Högskolan Dalarna Begagnad kurslitteratur - Studentapan

13/5 samt torsdag 11/6. Samtliga dagar kl. 09 – 12. 7. Nämndens arbetsformer.

Java direkt med swing pdf download

Methods, 7.5 credits Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod, 7,5 högskolepoäng Second Cycle / Avancerad nivå Main field of studies Depth of study relative to the degree requirements Education A1N, Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements Sociology of Law A1N, Second cycle, has only first-cycle Introduktion till litterär tolkningsteori, AN, 7,5 hp (LVAN50) Höstterminen 2019 * = Tillgänglig på Athena ** = Tillgänglig som e-bok på SUB, via litteraturbanken.se eller liknande *Augustinus, Tolkning och retorik.

Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent. Mer om ämnet Psykologi Spår, programutvecklingsteknik (PUET) Kurser (PUET) Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management). - Programutvecklingsteknik, introduktion 7,5 hp - Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster 7,5 hp - Hård infrastruktur 7,5 hp 7,5 hp Kursen tar upp grundläggande begrepp inom eHälsa och hälsoinformatik, olika typer av digitala verktyg för prevention, diagnos och behandling samt möjligheter och utmaningar med eHälsa. Områden som behandlas i kursen inkluderar digitala vårdmöten, välfärdsteknologi, m-hälsa, digitala beslutsstöd inom vården, läkemedelsinformatik samt folkhälsoinformatik och consumer eHealth. Behörighetskrav: ISGA01 Informationssystem och IT 7.5 hp eller ISGA90 Introduktion till IT-design 7.5 hp eller ISGA06 Prototyping: att pröva och kommunicera designkoncept 7.5 hp eller motsvarande samt antingen områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 eller 1a2) eller områdesbehörighet 5 (Matematik B och Samhällskunskap A). Samhällsvetenskaplig metod: introduktion, 7,5 högskolepoäng Research Methods in the Social Sciencies: Introduction, 7.5 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten ha: Kunskap och förståelse - grundläggande kunskaper om vetenskapsteoretiska problem i samhällsvetenskapen Introduktion till ledarskap och organisation, 7.5 hp Introduction to leadership and organization, 7.5 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.